Á síðustu árum hefur umferð á höfuðborgarsvæðinu aukist verulega og nú er svo komið að á álgstímum færist umferðin áfram á gönguhraða.  Skipulagsyfirvöld eru ekki að ná tökum á viðfangsefninu, bættar samgöngur virðast kalla á fleiri bíla og illa gengur að auka notkun almannasamgangna. Lausnir miða allar að því að stækka og auka flutningsgetu kerfisins.

Hvers vegna eru umferðahnútar á morgnana og síðdegis? Hver er rót vandans?

Rót vandans liggur í því að starfsfólk býr í úthverfum en sækir vinnu miðsvæðis í Reykjavík.

Er ekki meiri skynsemi í að greina rót vandans og leysa hið raunverulega  viðfangsefni frekar en að vera stöðug að glíma við afleiðingarnar með plástrum og verkjalyfjum. Rót vandans liggur í því að of stór hluti atvinnlífsins er miðsvæðis í Reykjavík og því liggur umferðaþunginn niður í bæ á morgnanna og til baka í úthverfin í lok dags, þegar starfsfólk heldur til og frá vinnu. Hin raunhæfa lausn liggur í því að byggja upp og styrkja atvinnulíf í úthverfum höfuðborgarinnar, á svæðum sem staðsett eru í námunda við stofnbrautir. Þegar straumar liggja jafnt í allar áttir verður nýting umferðarmannvirkja betri, flöskuhálsar leysast og flæði í umfeðinni verður þannig að umferðartími til og frá vinnu styttist. Leiða má sterk rök að því að áhersla á uppbyggingu atvinnusvæða í Kópavogi og öðrum svæðum utan miðbæjarkjarnanns sé mikilvægt innlegg til að nýta umferðarmannvirki betur, jafna umferðarálag og spara vegfarendum dýrmætan tíma.

Við Kópavogsbúar njótum góðs af því að síðustu ár hefur uppbygging atvinnulífs verið mikil í bæjarfélaginu og nú er svo komið að framboðin störf í bænum eru nægjanleg til að uppfylla eftirspurn bæjarbúa á vinnumarkaði. En auðvitað er það ekki svo að Kópavogsbúar sæki vinnu í Kópavogi og íbúar annarra bæjarfélaga í sínum heimabæ. Höfuðborgarsvæðið er eitt atvinnusvæði og fólk sækir sína atvinnu þangað sem tækifærin gefast og hverjum best passar.

Kópavogsbær er að vinna gott og markvisst starf við innleiðingu Heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna og er leiðandi aðili í þeirri vegferð á Íslandi. Uppbygging öflugs atvinnulífs í Kópavogi styður innleiðingu heimsmarkmiðanna og er mikilvægur þáttur í því að gera bæjarfélagið sterkara og Kópavog að betri stað til að búa í. Störf í heimabyggð leiða til minni aksturs á álagstímum og létta þannig á umferðarþunga með jákvæðum umhverfisáhrifum. Tímann sem sparast má nýta til samveru með fjölskyldu eða til heilsueflingar og morgunstressinu breya í gæðastundir. Störf í nærumhvefi einfalda lífið og leiða til aukinnar atvinnuþátttöku vegna nálægðar heimilis, skóla/leikskóla og vinnustaðar og stuðla þannig að auknu jafnrétti, þar sem fjölskyldur með ung börn og jaðarhópar fá betri aðgang og fleiri atvinnutækifæri.

Hugsum í lausnum og hættum að hnýta umferðarhnúta.