Fyrir tveimur árum varð Kópavogsbær þátttakandi í þessu spennandi og mikilvæga verkefni. Í skýrslu OECD um stöðu Kópavogs í innleiðingarferli Heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna um sjálf bæra þróun kemur fram að frammistaða bæjarins er vel yfir meðaltali OECD. „Innleiðing heimsmarkmiðanna er komin vel á veg í starfsemi bæjarfélagsins og undirstofnunum þess. Merki um það má finna í starfsemi leik- og grunnskóla, við vinnslu nýrra draga að aðalskipulagi, tilkomu geðræktarhúss, innleiðingu Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og með norrænu samstarfi menningarhúsa á Norðurlöndunum, sem Kópavogur leiðir,“ upplýsir Auður Finnbogadóttir, verkefnastjóri stefnumótunar hjá Kópavogsbæ.

FYRIRTÆKI OG STOFNANIR Í KÓPAVOGI UNDIRRITA VILJAYFIRLÝSINGU UM INNLEIÐINGU HEIMSMARKMIÐA SAMEINUÐU ÞJÓÐANNA

Til að árangur verkefnisins verði sem allra mestur er mikilvægt að fyrirtæki og stofnanir í bæjarfélaginu taki höndum saman og styðji við innleiðingu heimsmarkmiðanna með samstilltum aðgerðum. Markaðsstofa Kópavogs hefur nú farið af stað með verkefni þar sem rekstraraðilar í bæjarfélaginu eru hvattir til að máta heimsmarkmiðin við sinn rekstur og velja þau heimsmarkmið sem best passa þeirra starfsemi. Markaðsstofan mælir með því að þau heimsmarkmið sem valin hafa verið til skráningar í sameiginlegum gagnagrunni verði höfð í forgangi ef mögulegt er. Markmiðin voru valin með aðstoð rýnihóps aðildarfélaga Markaðsstofunnar og eru þau heimsmarkmið sem helst tengjast daglegum rekstri fyrirtækja og stofnana og talið er að rekstraraðilar geti haft mest jákvæð áhrif á. Þátttakendur í verkefninu eru hvattir til að ná mælingu á núverandi stöðu í ýmsum þáttum starfsemi sinnar og setja sér jafnframt markmið um framfarir til ársins 2024.

Verkefninu var formlega hleypt af stokkunum í lok septembermánaðar þegar ellefu fyrirtæki undirrituðu viljayfirlýsingu um innleiðingu Heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun. Fyrirtækin eru Íslandsbanki, Reginn, Sky Lagoon,Prófító bókhaldshús, BYKO, Festi, Valka, Mannvit, Tryggingastofnun, Hótel Kríunes og Brunabótafélag Íslands. Fleiri aðilar hafa nú bæst í hópinn.

Með verkefninu vill Markaðsstofa Kópavogs hvetja fyrirtæki og stofnanir í bænum til að innleiða heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna í stefnu sína og daglegan rekstur og sýna þannig samfélagslega ábyrgð í verki. Allir vinni saman að því að bæta umhverfið og samfélagið og gera Kópavog, Ísland og heiminn allan að betri stað til að búa og starfa í.

„Það er ánægjulegt að finna þennan mikla áhuga hjá fyrirtækjum í Kópavogi á svona mikilvægu samfélagsmáli sem innleiðing Heimsmarkmiðanna er,“ segir Ármann Kr. Ólafsson bæjarstjóri í Kópavogi.