Resource er ungt sprotafyrirtæki í Kópavogi sem sérhæfir sig í umhverfisráðgjöf og tengdri þjónustu.  Fyrirtækið hefur vakið athygli fyrir frumkvæði og nýsköpun í lausum sínum.  Fyrirtækið er með skrifstofur sínar á annari hæð í Vallarkór 4.  Framkvæmdastjóri fyrirtækisins er Karl Eðvaldsson.

Vaxandi eftirspurn er eftir ráðgjöf í umhverfismálum eftir því sem málaflokkurinn fær meira vægi og almenningur verður sér meðvitaðri um mikilvægi málaflokksins og aukinnar umræðu í samfélaginu.  Þar hefur Resource haslað sér völl á ört vaxandi markaði.

Fyrirtæki hefur í vaxandi mæli sinnt sveitarfélögum og einkaaðilum með umhverfisráðgjöf og nálgast verkefni sín á frumlegan hátt og beitir til þess nýjustu tækni sem bæði eykur afköst og gefur nákvæmari niðurstöður.  Dæmi um slíkt er lausn sem Resource hefur þróað og felst í því að nota dróna til að mæla gasuppsteymi frá sorpurðunarstöðum.

Resource þróaði þessa lausn með styrk frá Tækniþróunarsjóði.  Aðferð Resource hefur vakið athygli erlendis þar sem hún er bæði einfaldari í framkvæmd og gefur nákvæmari mælingar heldur en hefðbundin vinnubrögð sem felast í því að koma fyrir mælitækjum á urðunarstað.

Þá hefur fyrirtækið í samvinnu við sveitarfélög unnið að lausnum sem stuðla að aukinni hagkvæmi og skilvirkni í verkefnum tengdum umhverfismálum.  Eitt af slíkum verkefnum er snjallvæðing ruslatunna sem gerir sorphirðu bæði  skilvirkari og hagkvæmari.  Forathugun sem unnin var í samstarfi við Reykjavíkurborg er nú lokið.  Annað verkefni er könnun á hagkvæmi þess að nota úrgangsplast í malbik til vegagerðar í samvinnu við Vegagerðina og malbikunarstöðvarnar Höfða og  Hlaðbæ Colas.  Nú stendur yfir mat á slitþoli malbiks með plastíblöndum samanborið við hefðbundið malbik.  Fyrstu niðurstöður lofa góðu.  Ef niðurstöður reynast jákvæðar um umtalsverð umhverfisleg áhrif að ræða í formi lægri förgunarkostnaðar og minna kolefnisfótspors.  Þriðja verkefnið sem nefna má eru mælingar á örplasti í  drykkjarvatni í samvinnu við helstu veitufyrirtæki landsins.

Fyrirtækið rekur einnig skrifstofur í Svíþjóð og Sviss.  Skrifstofur á erlendri grund styðja við frekari vöxt fyrirtækisins og skjóta styrkari stoðum undir reksturinn. Það er mikilvægt fyrir íslensk hátæknifyrirtæki að eiga kost á því að bjóða vörur sínar til sölu á erlendum markaði.  Það færir okkur heim sanninn um samkeppnishæfni íslensks hugvits á erlendum mörkuðum.